-Vocile Eliberatorilor-

Vocile Eliberatorilor


Proiectul Asociaţiei Tikvah, „Vocile Eliberatorilor”, conţine resurse educaţionale pe tema Holocaustului destinate în principal profesorilor ca suport pentru activităţi derulate cu ocazia zilei de 27 ianuarie (Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului), ele putând fi însă folosite şi în cadrul orelor obişnuite de istorie.
Resursele sunt structurate în şase module, astfel:

Modul 1 – Lagăre de concentrare şi centre/lagăre de exterminare
Acest modul oferă profesorilor și elevilor o introducere a noțiunii de lagăre de concentrare și prezintă cum acestea au devenit locuri de execuție. Modulul oferă o imagine a gradului de  răspândire a acestor lagăre pe teritoriul ocupat de Germania și categoriile de persoane vizate să devină deținuți în ele. Principalele grupuri de populație pe care al III-lea Reich le considera inferioare sau o amenințare sunt identificate și examinate mai detaliat.

Modul 2 – Cronologia lagărelor de concentrare şi de exterminare
Acest PDF a fost realizat în primul rând pentru profesori pentru a oferi informații despre procesul de dezvoltare a trei lagăre de concentrare/exterminare: Auschwitz, Bergen-Belsen și Mauthausen. Acestea au fost eliberate de câte una din armatele eliberatoare aliate: armata sovietică, cea britanică, respectiv cea americană. Cronologia plasează dezvoltarea acestor trei lagăre, tratate în mod individual, în contextul general al celui de al Doilea Război Mondial prin prezentarea și a unei cronologii generale a istoriei nazismului între anii 1933 și 1945.

Modul 3 – Auschwitz
Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și a oferi informații asupra modului în care s-a dezvoltat Auschwitz, aproape de orașul larg populat de evrei Oświęcim din Polonia ocupată, dintr-un lagăr de concentrare pentru prizonieri de război într-un centru de exterminare. Focusul principal este pe mărturiile soldaților sovietici obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Modul 4: Bergen-Belsen
Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și oferi informații despre cum s-a dezvoltat Bergen-Belsen, în Germania, dintr-un lagăr pentru prizonieri de război într-un lagăr de schimb și, la final, într-un loc al morții, devastat de tifos. Focusul principal este pe mărturiile soldaților britanici obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Modul 5: Mauthausen
Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și oferi informații despre dezvoltarea Mauthausen din Austria anexată, într-un lagăr de  muncă forțată pentru oponenții politici iar apoi într-un centru de comandă pentru multe sub-lagăre anexe acestuia, ca de exemplu Gunskirchen. Focusul principal este pe mărturiile soldaților americani obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Modul 6: The Black Messiah
Acest material prezintă povestea uneia din foarte puținele unități afro-americane (în sensul că soldații erau afro-americani) care au operat în teatrele de război din Europa. 761st Tank Regiment a fost prima unitate de tancuri ”Black” care a fost trimisă într-o zonă de război într-o perioadă în care încă exista discriminare rasială semnificativă în interiorul armatei americane. Unitatea 761 a avut o remarcabilă contribuție în război, inclusiv sprijinind eliberarea Gunskirchen , un sub-lagăr al Mauthausen. Este povestea lor,  spusă pe scurt și include și eforturile depuse după terminarea războiului pentru recunoașterea meritelor lor militare. Titlul modulului a fost sugerat de titlul unui poem scris de o tânără evreică poloneză, eliberată de un soldat de culoare la Mauthausen.
Modulul poate fi folosit ca atare în discuții cu elevi pentru a iniția dezbateri despre natura prejudecăților și discriminării și la ceea ce acestea pot să ducă.

Materialele de bază conţin prezentări PDF şi PowerPoint, precum şi materiale video cu mărturii ale unor eliberatori sovietici (pentru lagărul Auschwitz), britanici (pentru lagărul Bergen-Belsen) şi americani (pentru lagărul Mauthausen) pentru a oferi perspectiva independentă a acestora asupra ororilor Holocaustului. Am subtitrat în limba română aceste materiale video.
Am lansat acest proiect în 27 ianuarie 2015 printr-un eveniment de comemorare a Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

Proiectul „Vocile Eliberatorilor” a fost realizat cu sprijinul financiar al International Holocaust Remembrance Alliance, Bernard Charitable Trust, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti. O extensie a acestui proiect a fost realizată cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA la Bucureşti.