Vocile Eliberatorilor
  • Posted:
  • 29 iunie 2015
  • Comments:

    0

Asociaţia Tikvah a pregătit resurse educaţionale pe tema Holocaustului destinate în principal profesorilor ca suport în cadrul oricărei activităţi derulate cu ocazia zilei de 27 ianuarie (Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului).

Tema resurselor este “Vocile Eliberatorilor”. Am documentat istoria celor trei lagăre naziste de la Auschwitz, Bergen-Belsen şi Mauthausen şi am obţinut mărturii ale unor eliberatori sovietici, britanici şi americani pentru a oferi perspectiva independentă a acestora asupra ororilor Holocaustului.

Materialele oferă informaţii generale pentru profesori, precum şi prezentări care pot fi utilizate la clasă. Deşi aceste materiale au fost create îndeosebi pentru marcarea zilei de 27 ianuarie, ele pot fi utilizate în continuare în decursul anului curent sau în orice alt an. Materialele de bază conţin prezentări PDF şi PowerPoint. De asemenea, am inclus materiale video relevante pe care le-am creat şi subtitrat în limba română.

Cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti am putut să extindem proiectul „Vocile Eliberatorilor”, începând o serie de vizite la şcoli din judeţ pentru prezentarea câtorva dintre resursele educaţionale pe care le-am creat pentru acest proiect, în principal a celor care se referă la eliberarea lagărului Mauthausen de trupele americane în 1945. Şcolile în care am derulat prezentări au fost: Şcoala Gimnazială din Căbeşti, Școala Gimnazială nr.1 Remetea, Școala Gimnazială nr. 1 din Husasău de Tinca şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din Roşia.

Modul 1 – Lagăre de concentrare şi centre/lagăre de exterminare

Acest modul oferă profesorilor și elevilor o introducere a noțiunii de lagăre de concentrare și prezintă cum acestea au devenit locuri de execuție. Modulul oferă o imagine a gradului de  răspândire a acestor lagăre pe teritoriul ocupat de Germania și categoriile de persoane vizate să devină deținuți în ele. Principalele grupuri de populație pe care al III-lea Reich le considera inferioare sau o amenințare sunt identificate și examinate mai detaliat.

Descarcă PowerPoint: Răspândirea lagărelor de concentrare

Modul 2 – Cronologia lagărelor de concentrare şi de exterminare

Acest PDF a fost realizat în primul rând pentru profesori pentru a oferi informații despre procesul de dezvoltare a trei lagăre de concentrare/exterminare: Auschwitz, Bergen-Belsen și Mauthausen. Acestea au fost eliberate de câte una din armatele eliberatoare aliate: armata sovietică, cea britanică, respectiv cea americană. Cronologia plasează dezvoltarea acestor trei lagăre, tratate în mod individual, în contextul general al celui de al Doilea Război Mondial prin prezentarea și a unei cronologii generale a istoriei nazismului între anii 1933 și 1945.

Descarcă PDF: Cronologia lagărelor de concentrare

Modul 3 – Auschwitz

Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și a oferi informații asupra modului în care s-a dezvoltat Auschwitz, aproape de orașul larg populat de evrei Oświęcim din Polonia ocupată, dintr-un lagăr de concentrare pentru prizonieri de război într-un centru de exterminare. Focusul principal este pe mărturiile soldaților sovietici obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Descarcă PowerPoint: Auschwitz

Modul 4: Bergen-Belsen

Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și oferi informații despre cum s-a dezvoltat Bergen-Belsen, în Germania, dintr-un lagăr pentru prizonieri de război într-un lagăr de schimb și, la final, într-un loc al morții, devastat de tifos. Focusul principal este pe mărturiile soldaților britanici obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Descarcă PowerPoint: Bergen-Belsen

Modul 5: Mauthausen

Acest modul a fost realizat pentru profesori și elevi pentru a facilita înțelegerea și oferi informații despre dezvoltarea Mauthausen din Austria anexată, într-un lagăr de  muncă forțată pentru oponenții politici iar apoi într-un centru de comandă pentru multe sub-lagăre anexe acestuia, ca de exemplu Gunskirchen. Focusul principal este pe mărturiile soldaților americani obișnuiți care au eliberat lagărul, aceștia fiind martori independenți ai atrocităților comise în lagăr.

Descarcă PowerPoint: Mauthausen

Modul 6: The Black Messiah

Acest material prezintă povestea uneia din foarte puținele unități afro-americane (în sensul că soldații erau afro-americani) care au operat în teatrele de război din Europa. 761st Tank Regiment a fost prima unitate de tancuri ”Black” care a fost trimisă într-o zonă de război într-o perioadă în care încă exista discriminare rasială semnificativă în interiorul armatei americane. Unitatea 761 a avut o remarcabilă contribuție în război, inclusiv sprijinind eliberarea Gunskirchen , un sub-lagăr al Mauthausen. Este povestea lor,  spusă pe scurt și include și eforturile depuse după terminarea războiului pentru recunoașterea meritelor lor militare. Titlul modulului a fost sugerat de titlul unui poem scris de o tânără evreică poloneză, eliberată de un soldat de culoare la Mauthausen.

Modulul poate fi folosit ca atare în discuții cu elevi pentru a iniția dezbateri despre natura prejudecăților și discriminării și la ceea ce acestea pot să ducă.

Descarcă PDF: The Black Messiah

No Comments
Leave a Comment